Uwarunkowania rozwoju seksualnego

Uwarunkowania rozwoju seksualnego

Płeć to zespół cech, które w obrębie gatunku odróżniają osobniki płci męskiej i żeńskiej. Możemy mówić o czterech typach płci:

 • zewnętrznych narządów płciowych
 • fenotypowa
 • socjalna
 • psychiczna

Uwarunkowania rozwoju seksualnego:

 • prenatalne
 1. biologiczne determinanty płci
 2. stan zdrowia matki biologicznej
 3. rola tzw stresu prenatalnego, który ma wpływ na rozwój orientacji seksualnej
 4. istnienie wad wrodzonych i zaburzeń hormonalnych
 • rodzinne
 1. reakcja rodziców na płeć dziecka
 2. więzi uczuciowe z dzieckiem
 3. karmienie piersią, czynność opiekuńcze wobec dziecka jako wyraz relacji uczuciowej między matką a dzieckiem
 4. rola obojga rodziców w kreowaniu ról seksualnych
 5. relacje z rodzeństwem i innymi członkami rodziny
 6. struktura rodziny, warunki bytowe, role płciowe rodziców
 • osobowościowe
 1. fantazje erotyczne
 2. pierwsze doświadczenia seksualne
 3. doświadczenia w relacjach seksualnych
 4. doświadczenia w związkach uczuciowych
 5. zabawy seksualne w dzieciństwie
 • społeczno-kulturowe
 1. środowisko rówieśnicze
 2. stereotypy seksualne
 3. tradycja kultura
 4. oddziaływanie prasy

About the author

admin administrator